ReadyPlanet.com
dot dot
12 สิงหาคม 2565

โครงบริการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไป

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่  

12  สิงหาคม  2565  สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  พร้อมทั้งถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เปิดบริการตรวจสุขภาพและวัดสมรรถภาพร่างกายให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565  เวลา 07.00 - 13.00 น. ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โดยจัดให้มีบริการต่างๆ  อาทิ  ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านมในสตรี  ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจวัดสายตา ตรวจหูและการได้ยิน  บริการขูดหินปูน ฯลฯ  และการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านราคาพิเศษ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ-พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

        ในการนี้ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่ประชาชนทั่วไป อาทิ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาทางสุขภาพจิตจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช การตรวจประเมินสภาวะทางสุขภาพจิต กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต การออกกำลังกายต้านความ เครียด และการเผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

 

ภาพกิจกรรมวันแม่

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข่าวกิจกรรมสำหรับประชาชน

5 ธันวาคม 2565
ปั้นใหม่ โดยอาจารย์หมออุมาพร
โครงการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2557
โครงการ : สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข ปีการศึกษา 2558Copyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4000-61509