dot dot
งานวิจัยระดับนานาชาติ

 

งานวิจัยของภาควิชาจิตเวชศาสตร์ >>>  http://goo.gl/7iqNwB

 

 

รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2556

 

ลำดับ            ชื่อผลงานวิจัย        ผู้วิจัยหลัก      ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
         
1 Effects of sodium acetate and sucrose on in vitro alkaloid production from Stemona sp. Culture   Dheeranupattana, S   Chaichana, N    Asian Journal of Plant Sciences
   Volume 12, Issue 2, 2013, Pages 92-96
2 Proteomic profiling of stemona alkaloids production response to Chitosan elicitor   Dheeranupattana, S   Sangthong,P.b,   Roytrakul, S.c,     Chaichana, N.a      Pakistan Journal of Biological Sciences Volume 16, Issue 18, 2013,          Pages 950-954
3 Switching HIV Treatment in Adults Based on CD4 Count Versus Viral Load Monitoring: A Randomized, Non-Inferiority Trial in Thailand   Jourdain, G.abc   Chaichana, N    PLoS Medicine Volume 10, Issue 8, August 2013, Article                            numbere1001494
4 Cultural considerations in family therapy: Boys with conversion   Trangkasombat, U.      Asian Biomedicine Volume 7, Issue 1, February 2013, Pages 131-136
5 Time to relapse and remission of bipolar disorder: Findings from a 1-year prospective study in Thailand   Leelahanaj, T.   Tangwongchai, S     Neuropsychiatric Disease and Treatment Volume 9, 21 August 2013,        Pages 1249-1256
6

 

Case definitions and diagnostic criteria for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic fatigue Syndrome: from a clinical - consensus to scientific diagnosis  


  Morris G    Maes M.    Neuro-Endocrinol Lett.2013;34(3):185-199.
7 Coenzyme Q10 depletion in medical and neuropsychiatric disorders, including Myalgic Encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, depression, bipolar depression and Parkinson’s disease: Potential repercussions and therapeutic implications.      Morris G   Anderson G,   Berk M, Maes M.    Mol. Neurobiol. 2013; Jun 13. [Epub ahead of print] PubMed PMID:            23761046.
8 The emerging role of autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome   Morris G   Berk M,Galecki     P, Maes M.    Mol Neurobiol. 2013; DOI: 10.1007/s12035-013-8553-0.
9 Clinical predictors of 2-year outcome of resective epilepsy surgery in adults with refractory epilepsy: a cohort study.   Kanchanatawan B   Limothai C,       Srikijvilaikul T,   Maes M.    BMJ Open. 2014 Apr 22;4(4):e004852. doi: 10.1136/bmjopen-2014-          004852

10 Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women.   Chaikittisilpa S   Nimnuan C 

   Climacteric. 2013 Jun;16(3):387-92. doi:                           10.3109/13697137.2012.707707. Epub 2012 Sep 27.

11 Inter-correlation of knowledge, attitude, and osteoporosis preventive behaviors in women around the age of peak bone mass.   Puttapitakpong P   Nimnuan C    BMC Womens Health. 2014 Mar 3;14(1):35. doi: 10.1186/1472-6874-       14-35.
12 Level of agreement between self - rated and clinician - rated instruments when measuring major depressive disorder in the Thai elderly : a L-year assessment as part of the THAISAD study   Wongpakaran N,         Wongpakaran T,           Wannarit K,                   Saisavoey N,               Pinyopornpanish M,     Lueboonthavatchai P      Clin Interv Aging 2014; 9:377-82.
13 Randomized Controlled Trial of Group Cognitive Behavioural Therapy for Post-Traumatic Stress Disorder in Children and Adolescents Exposed to Tsunami in Thailand.   Pityaratstian N   Piyasil V    Behav Cogn Psychother. 2014 Apr 8:1-13. [Epub ahead of print]
14 Baseline characteristics of depressive disorders in Thai outpatients : findings from the Thai Study of Affective Disorders   Wongpakaran T,           Wongpakaran N,         Pinyopornpanish M,     Srisutasanavong U,     Lueboonthavatchai       P, Nivataphand R
   Neuropsychiatr Dis Treat 2014; 10:217-23.
15 Effects of Buddhism walking meditation on depression, functional fitness, and endothelium-dependent vasodilation in depressed elderly.   Prakhinkit S   Suppapitiporn S,   Tanaka H,         Suksom D.

   J Altern Complement Med. 2014 May;20(5):411-6. doi:                         10.1089/acm.2013.0205. Epub 2013 Dec 28.

16 Impact of oxidative/nitrosative stress and inflammation on cognitive functions in patients with recurrent depressive disorders   Talarowska M,             Bobińska K,                 Zajączkowska M,         Su KP, Maes M,           Gałecki P.       Med Sci Monit. 2014 Jan 24;20:110-5. doi:10.12659/MSM.889853.              PubMed PMID: 24457625
17 Inhibition of 2,4-dinitrofluorobenzene-induced contact hypersensitivity reaction by antidepressant drugs   Curzytek K, Kubera     M, Majewska-               Szczepanik M,             Szczepanik M,     Marcińska K, Ptak W,   Duda W,Leśkiewicz     M, Basta-Kaim A,         Budziszewska B,         Lasoń W, Maes M.      Pharmacol Rep. 2013;65(5):1237-46. PubMed PMID: 24399719.
18 Oxidative/Nitrosative Stress and Immuno-inflammatory Pathways in Depression: Treatment Implications. Curr Pharm Des   Anderson G,Maes M      2013 Oct 28. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24180395.
19 Role of immune-inflammatory and oxidative and nitrosative stress pathways in the etiology of depression: therapeutic implications.    Anderson G, Berk M,   Dean O, Moylan S,       Maes M.       CNS Drugs. 2014 Jan;28(1):1-10. doi: 10.1007/s40263-013-0119-1.          PubMed PMID: 24150993.
20 Neurodegeneration in Parkinson's Disease: Interactions of Oxidative Stress, Tryptophan Catabolites and Depression with Mitochondria and Sirtuins. Mol Neurobiol
  Anderson G, Maes M.      2013 Oct 2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24085563.
21 The Emerging Role of Autoimmunity in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/cfs). Mol Neurobiol
  Morris G, Berk M,         Galecki P, Maes M.       2013  Sep 26. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24068616.
22 Reconceptualizing Adult Neurogenesis: Role for Sphingosine-1-Phosphate and Fibroblast Growth Factor-1 in Co-ordinating Astrocyte-Neuronal Precursor Interactions. CNS Neurol Disord Drug Targets    Anderson G, Maes M.       2013 Sep 16. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24040808.
23 Biological phenotypes underpin the physio-somatic symptoms of somatization, depression, and chronic fatigue syndrome    Anderson, G.,                  Berk,M., Maes, M.       (2014) Acta Psychiatrica Scandinavica, 129 (2), pp. 83-97. Cited 1 time.    http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0             84891834559&partnerID=40&md5=27de81d0b2efb1706701fed6c1d1249f
24 A topic disorders and depression: Findings from a large, population-based study   Maes, M., O'Neil, A.,   Girardi, P.,Williams, L.J.      (2014 )Journal of Affective Disorders, 155 (1), pp. 261-265
25 Coenzyme Q10 depletion in medical and neuropsychiatric disorders: Potential repercussions and therapeutic implications (2013) Molecular Neurobiology, 48 (3), pp. 883-903.
  Morris, G.,Anderson,   G., Berk, M., Maes, M.       (2013) Molecular Neurobiology, 48 (3), pp. 883-903. 
26 A neuro-immune model of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic fatigue syndrome
  Morris, G., Maes, M.      (2013) Metabolic Brain Disease, 28 (4), pp. 523-540. Cited 3 times.
27 Case definitions and diagnostic criteria for myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome: From clinicalconsensus to evidence-based case definitions

  Morris, G., Maes, M.      (2013) Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (1-2), pp. 64-78. 
28 Inhibitory effect of antidepressants on B16F10 melanoma tumor growth
 
  Grygier, B., Arteta, B.,   Kubera,M.,Basta-Kaim,   A., Budziszewska, B.,       Leśkiewicz, M.,                 Curzytek, K.,Duda,W.,     Lasoń, W., Maes, M.      (2013) Pharmacological Reports, 65 (3), pp. 672-681. 
29 Oxidative stress and lowered total antioxidant status are associated with a history of suicide attempts
  Bortolasci, C.C.,           Barbosa, D.S.,             Morimoto, H.K.,           Venugopal, K.,             Doddd, S., Maes,         M., Berk, M.      (2013) Journal of Affective Disorders, 150 (3), pp.923-930.Cited 1 time.
30 Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and encephalomyelitis disseminata/multiple sclerosis show remarkable levels of similarity in phenomenology and neuroimmune characteristics   Morris, G., Maes, M.      (2013) BMC Medicine, 11 (1), art. no. 205
31 Mitochondrial dysfunctions in Myalgic Encephalomyelitis / chronic fatigue syndrome explained by activated immuno-inflammatory, oxidative and nitrosative stress pathways
  Morris, G., Maes, M.      (2013) Metabolic Brain Disease, pp. 1-18. Article in Press. 
32 In myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome, increased autoimmune activity against 5-HT is associated with immuno-inflammatory pathways and bacterial translocation
  Maes, M., Ringel, K.,   Kubera, M.,                   Anderson,G.,Morris,     G., Galecki, P.,             Geffard, M.      (2013) Journal of Affective Disorders, 150 (2), pp. 223-230. Cited1 time.
33 Inflammatory and oxidative and nitrosative stress cascades as new drug targets in myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome
  Maes, M.       (2013) Modern Trends in Pharmacopsychiatry, 28, pp. 162-174. 
34 Vascular endothelial growth factor gene (VEGFA) polymorphisms may serve as prognostic factors for recurrent depressive disorder development
  Gałecki, P., Gałecka,   E., Maes, M.,               Orzechowska, A.,         Berent, D.,                   Talarowska, M.,           Bobińska, K.,               Lewiński, A.,                 Bieńkiewicz, M.,           Szemraj, J.      (2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological                  Psychiatry, 45, pp. 117-124. 
35 Role of the toll like receptor (TLR) radical cycle in chronic inflammation: Possible treatments targeting the TLR4 pathway   Lucas, K., Maes, M.      (2013) Molecular Neurobiology, 48 (1), pp. 190-204. Cited 5 times.
36 A new animal model of (chronic) depression induced by repeated and intermittent lipopolysaccharide administration for 4months
  Kubera, M.,Curzytek,   K., Duda, W.,               Leskiewicz, M.,             Basta-Kaim, A.,           Budziszewska, B.,       Roman, A., Zajicova,   A., Holan, V.,               Szczesny, E., Lason,   W., Maes, M.      (2013) Brain, Behavior, and Immunity, 31, pp. 96-104. Cited 3 times.
37 Increased autoimmune responses against auto-epitopes modified by oxidative and nitrosative damage in depression: Implications for the pathways to chronic depression and neuroprogression
  Maes, M., Kubera,       M., Mihaylova, I.,         Geffard, M., Galecki,   P., Leunis, J.-C.,           Berk, M.      (2013) Journal of Affective Disorders, 149 (1-3), pp. 23-29.
38 Case definitions and diagnostic criteria for myalgic encephalomyelitis and chronic fatigue syndrome: From clinical-consensus to evidence-based case definitions   Morris, G., Maes, M.      (2013) Neuroendocrinology Letters, 34 (3), pp. 185-199. Cited 1 time.
39 Exercising the worry away: How inflammation, oxidative and nitrogen stress mediates the beneficial effect of physical activity on anxiety disorder symptoms and behaviours

  Moylan, S., Eyre,         H.A., Maes, M.,             Baune, B.T.,               Jacka,F.N.,Berk, M.

     (2013) Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 37 (4), pp. 573-584.      Cited 3 times.
40 Diagnosis of myalgic encephalomyelitis: Where are we now?   Maes, M.,Anderson, G.,   Morris, G., Berk, M.      (2013) Expert Opinion on Medical Diagnostics, 7 (3), pp. 221-225. Cited    3 times.
41 So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from?
 (2013) BMC Medicine, 11 (1), art. no. 200, .
  Berk, M., Williams,       L.J., Jacka, F.N.,         O'Neil, A., Pasco,         J.A., Moylan, S.,           Allen, N.B., Stuart,       A.L., Hayley, A.C.,       Byrne, M.L., Maes,M.      (2013) BMC Medicine, 11 (1), art. no. 200
42 The neuroprogressive nature of major depressive disorder: Pathways to disease evolution and resistance, and therapeutic implications   Moylan,S.,Maes, M.,     Wray,N.R., Berk,M.      (2013) Molecular Psychiatry, 18 (5), pp. 595-606. Cited 15 times.
43 In depression, bacterial translocation may drive inflammatory responses, oxidative and nitrosative stress (O&NS), and autoimmune responses directed against O&NS-damaged neoepitopes
  Maes, M.,Kubera, M.,   Leunis, J.-C., Berk,       M., Geffard, M.,           Bosmans, E.     (2013) Acta Psychiatrica Scandinavica, 127 (5), pp. 344-354. Cited 5         times.
44 Vascular endothelial growth factor receptor 2 gene (KDR) polymorphisms and expression levels in depressive disorder   Gałecki, P.,                   Orzechowska, A.,         Berent, D.,                   Talarowska, M.,           Bobińska, K.,               Gałecka, E.,                 Lewiński, A.,                 Maes, M.,Szemraj, J.      (2013) Journal of Affective Disorders, 147 (1-3), pp. 144-149. Cited 1        time.
45 Schizophrenia is primed for an increased expression of depression through activation of immuno-inflammatory, oxidative and nitrosative stress, and tryptophan catabolite pathways
(2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 42, pp. 101-114. Cited 8 times.
  Anderson, G., Maes,   M., Berk, M.      (2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological                  Psychiatry, 42, pp. 101-114. Cited 8 times.
46 Putative neuroprotective agents in neuropsychiatric disorders

  Dodd, S., Maes, M.,     Anderson, G., Dean,     O.M., Moylan, S.,         Berk, M.      (2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological                  Psychiatry, 42, pp. 135-145. Cited 4 times.
47 Schizophrenia: Linking prenatal infection to cytokines, the tryptophan catabolite (TRYCAT) pathway, NMDA receptor hypofunction, neurodevelopment and neuroprogression

   Anderson, G.,Maes, M.      (2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological                  Psychiatry, 42, pp. 5-19. Cited 10 times.
48 Immuno-inflammatory, oxidative and nitrosative stress, and neuroprogressive pathways in the etiology, course and treatment of schizophrenia

  Anderson, G., Berk,     M.,Dodd,S.,Bechter,     K., Altamura, A.C.,       Dell'Osso, B., Kanba,   S., Monji, A., Fatemi,   S.H., Buckley, P.,         Debnath, M., Das,       U.N., Meyer, U.,           Müller, N.,                     Kanchanatawan, B.,     Maes, M.

     (2013) Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological                  Psychiatry, 42, pp. 1-4. Cited 11 times.
49 Aspirin: A review of its neurobiological properties and therapeutic potential for mental illness
  Berk, M., Dean, O.,       Drexhage, H.,               McNeil, J.J., Moylan,   S., O'Neil, A., Davey,   C.G., Sanna, L.,           Maes, M.      (2013) BMC Medicine, 11 (1), art. no. 74, pp. 1-17. Cited 5 times.
50 A narrative review on the similarities and dissimilarities between myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS) and sickness behavior
  Morris, G., Anderson,       G., Galecki, P., Berk,       M., Maes, M.      (2013) BMC Medicine, 11 (1), art. no. 64, pp. 1-19. Cited 2 times.
51


Postpartum depression: Psychoneuroimmunological underpinnings and treatment

   Anderson, G., Maes, M.      (2013) Neuropsychiatric Disease and Treatment, 9, pp. 277-287. 
52


 

Metabolic Syndrome, Alzheimer’s, Schizophrenia and Depression: role for leptin, melatonin, tryptophan catabolite pathway and neuropeptides.
Metabolic Syndrome and Neurological Disorders (Farooqui T & Farooqui A)

  Anderson G, Maes M.      2013. John Wiley & Sons, Inc. Published Online: 11 Oct 2013. DOI: 
53


Invited Review: Increased interleukin 6 trans-signalling in depression.

  Anderson G, Kubera M,   Berk M, Maes M.      Pharmacol Rep. 2013;65:1647-1654.
54 Crosstalk between contact hypersensitivity reaction and antidepressant drugs.
Pharmacol Reports. 2013;65:1673-1680.
  Curzytek K, Kubera     M, Szczepanik M,         Basta-Kaim A,             Budziszewska B,         Lasoń W, Maes M.      Pharmacol Reports. 2013;65:1673-1680.
55 Melatonin in the Etiology, Pathophysiology, and Management of Schizophrenia. In: Melatonin and Melatonergic Drugs in Clinical Practice   Anderson G, Maes M.       Editors: V. Srinivasan, Amnon Brzezinski, Sukru Oter, Samuel D.              Shillcutt; Springer, 2014, pp 307-320. 
56 Invited Review: How the findings about inflammatory imbalances can be translated in new and better treatments for major depression? In SI: Immunology of Psychiatric Disorders   Noto C, Rizzo LB,             Mansur RB, McIntyre       RS, Maes M, Brietke E.      (Edited by A.L.Taxeira and N.Muller).
   Neuroimmunomodulation. 2014;21(2-3):131-139.
57 MnSOD gene expression and cognitive function in recurrent depressive disorder
  Talarowska M,             Orzechowska A,           Szemraj J, Maes M,     Galecki P.      Neuropsychobiology. 2013,in press.
58 Introduction to the Special Issue: New trends in neurobiology and pharmacology of affective disorders.

  Lasoń W, Basta-Kaim       A, Kubera M, Maes M.      Pharmacology Reports. 2013;65(6):1441-1450.
59 Invited Review: Targeting classical interleukin-6 (IL-6) signalling ot IL-6 trans-signalling in depression.
Expert Opin Ther Targets, 2014;February 19.
. Maes M, Anderson       G, Kubera M, Berk M.      Expert Opin Ther Targets, 2014;February 19.
60 Molecular mechanisms underpinning laser printer and photocopier induced symptoms, including chronic fatigue syndrome and respiratory tract hyperresponsiveness:  pharmacological treatment with Cinnamon and Hydrogen.
  Lucas K, Maes M.      Neuro-Endocrinology Letters. 2013;34(8)723-737.
61 Characteristics of the metabolic syndrome in unipolar and bipolar depression Life Sciences    Bortolasci CC,             Barbosa DS,                 Venugopal K,Dodd S,   Venugopal K, Maes     M, Berk M.      2013;online 6 March.
62 Lowered plasma paraoxonase (PON)1 activity is a trait marker of unipolar depression and  PONQ192R gene – smoking interactions predict the odds of unipolar and bipolar disorder differently
J Affect Disord
  Vargas HO, Vargas     Nunes SO, Pizzo de     Castro M, Bortolasci     CC, Barbosa DS,         Venugopal K, Dodd     S, Venugopal K, Berk   M, Maes M.      2013;online publication.

 

  ********************************************************************************************************

            

รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

                  ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2555

 

ลำดับ            ชื่อผลงานวิจัย       ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
         
1 Potential risk factors for psychiatric disorders in patients with headache   Nimnuan, C.  Asawavichienjinda, T., Srikiatkhachorn, A.  Headache  Volume 52, Issue 1, January 2012, Pages 90-98
2 The Psychopathological characteristics of treatment disocontinuationgroup in 6-month treatment with paliperidone ER   Thavichachart,N   International Journal of clinical practice volume 66,Issue 10,October 2012 , Pages 969-975
3 Family Functioning and depression in adolescents : a gender perspective    Trankasombat,U   Asian Biomedicine 659-08-12
4 Quality of Life in Thai Intractable Epileptic Patients with and without Surgery   Kanchanatawan,B Rasrin Kasalak J Med Assoc Thai Vol.95 No. 9 2012
5 Relationship between poststroke depression and ischemic lesion location   Wongwandee,M Tangwongchai,S Journal of the Medical Association of Thailand 95(3),pp.330-336
6 Gender differecnes in depressive symptoms in Thai adolescents   Trankasombat,U Rujiradarporn, N Asian Biomedicine V.6 Number 5 October 2012 ; 737-745
7 Preoperative Anxiety among Patients Who Were about to Receive Uterine Dialatation and Curettage   Roomruangwong,C   J Med Assoc Thai Vol. 95 No. 10 2012
8 Psychotherapy for girls with anxiety disorders : a culturally sensitive approach    Trankasombat,U   Asian Biomedicine October 2012 
9 Development and validation of the Menopause-specific Quality of Life Scale for menopausal Thai women.   Nimnuan, C.  Climacteric. 2012 Sep 27. [Epub ahead of print]
10 Psychosocial Intervention Model by psychiatric nurses for persons with depression and suicidal ideation in Bangkok Metropolis   Lueboonthavatchai O Lueboonthavatchai P J Psychiatr Nurs Ment Health 2012; 26(2):112-26.
11 Polymorphism of COMT Val158Met is associated with inhalant use and dependence: A Thai substance dependence treatment cohort
  Kalayasiri,R   Asian Biomedicine V. 6, Issue 4, August 2012, Pages 549-556
12 Cultural considerations in family therapy: Boys with conversion   Trangkasombat, U.   Asian Biomedicine
Volume 7, Issue 1, February 2013, Pages 131-136

 

 

************************************************************************************************************

 

รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

                     ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2554

 

ลำดับ   ชื่อผลงานวิจัย   ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
         
1 Epidemiology of headache   Niunuan,C   Originally released August 16, 2011;last updated February 27, 2011; expries February 27, 2014
2 Perinatal depression in Asian women : prevalence, associaed factors , and cultural aspects   Roomruangwong, C   Asian biomedicine 2011 Apr;5 (2) : 179-93
3 Inter-rater reliability and concurrent validity of DSM-IV opioid dependence in a Hmong isolate using the Thai version of the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA)
  Malison, R.T.,  Kalayasiri, R., Sanichwankul, K., Sughondhabirom, A., Mutirangura, A.,  Addictive Behaviors 36 (1-2) , pp. 156-160 
4 Flexural responses of concrete slab over flexible girders through FEA-based parametric evaluation    Tangwongchai, S.,  Anwar, N., Chucheepsakul, S.  KSCE Journal of Civil Engineering 15 (6) , pp. 1057-1065 
5 Potential Risk Factors for Psychiatric Disorders in Patients With Headache   Chaichana N Thanin A American Headache Society 2011 p. 90-95
6 RAPID progression : Tool for screening aggressive course of disease (ACD) in alzheimer dementia   Thavichachart,N Worakul,P Journal of the medical Association of Thailand 94(4) PP.485-489
7 The Nationwide Study to Compare Life Assets Among Juvenile Detention Center Youth with Illegality in Substance Abuse and High School Students in Thailand
  Tripathi,S Attapol Sukhonthapirom Na Pattalung
Journal of Adolescent Health (February 2011), 48 (2), Supplement, pg. S75-S76  

 

*************************************************************************************************************

 

                        รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

                                        ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2553

ลำดับ   ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก    ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
         
1 Identification of population substructure among Jews using STR markers and dependence on reference populations included Listman,J.B   Sughondhabirom,A BMC Genetics 11, art.no. 48
2 Regulation of cocaine self-administration in humans : Lack of evidence for loading and maintenance phases Angarita,G.A.   Kalayasiri, R               Sughondhabirom,A Pharmacology Biochemistry and Behavior 95(1),pp. 51-55
3 Adolescent cannabis use increases risk for cocaine-induced paranoia  Kalayasiri, R    Drug and Alcohol Dependence 107 (2-3), pp. 196-201
4 Recovery and beyond : working with young tsunami victims in Thailand Pityaratstian,N   Seishin Shinkeigaku Zasshi = Psychiatria et neurologia Japonica 112 (2) , pp. 153-158
5 Inter-rater reliability and concurrent validity of DSM-IV opioid dependence in a Hmong isolate using the Thai version of the Semi-Structured Assessment for Drug Dependence and Alcoholism (SSADDA) Malison, RT   Kalayasiri, R               Sughondhabirom,A Addict Behav. 2010.
6 Universality of interpersonal psychotherapy (IPT) problem areas in Thai depressed patients Lueboonthacatchai,P   Thavichachart,N BMC Psychiatry, 2010 Oct 21;10(1) : 87
7 Dental students's perceptions of Learning Environment Tipruthai Prayoonwong   Chaichana Nimnuan south-East Asin Journal of Medical Education Vol.4no.1, 2010
8 Role of stress areas, stress severity, and stressful life events on the onset of depressive disorder : A case control study Lueboonthacatchai,P   Journal of the Medical Association of Thailand 92 (9) , pp. 1240-1249

 

*******************************************************************************************************************************

                                   

                             

                            รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

                                                   ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2552

 

ลำดับ   ชื่อผลงานวิจัย ผู้วิจัยหลัก  ผู้วิจัยร่วม ข้อมูลการตีพิมพ์
         
1 Posttraumatic mental health establishment of the Tsunami survivors in Thailand Thavichachart, N. Tangwongchai, S. Kanchanatawan , B. suppapitiporn, S. Pattalung, A.S.   Roomruangwong, C. Clinical Practice and Epidemiology in Mental health 5, art, no 11
2 Predictors of anxiety symptoms in the gynecological outpatient setting : The Thai experience Roomruangwong, C. Tangwongchai, S. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 13 (2) pp. 91-99
3 Galantamine for the treatment of BPSD in Thai patients with possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease Tangwongchai, S. Thavichachart, N. American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias 23  (6), pp. 593-601
4 Psychosis as the first presentation of  hyperthyroidism Snabboon, T Lalitanantpong , D. Internal and Emergency Medicine, pp. 1-2.
5 Cognitive profiles , hormonal replacement therapy and related factors in Thai menopausal women Akkayagorn ,L Tangwongchai, S. Worakul,P Asian Biomedicine Vol.3 No.4 August 2009;439-444
6 Association between depression and adherence to highly active antiretroviral therapy among adult HIV infected patients in Thailand Buathong,N. Tangwongchai, S. Asian Biomedicine Vol.3 No.2 April 2009;127-133
7 Prevalence of depression , hemoglobin A1C level, and associated factors in outpatients with type-2 diabetes Thaneerat,  T. Tangwongchai, S. Worakul,P Asian Biomedicine Vol.3 No.2 August  2009;383-390
8 Risk factors for methamphetamine-induced paranoia and latency of symptom onset in a thai drug treatment cohort  Kalayasiri, R   Asian Biomedicine Vol.3 No.6 December 2009, 635-643
9 Effects of thai traditional massage on autistic children's behavior   Chandarasiri,P Journal of Alternative and Complementary Medicine V. 15 Issue 12, 1 December 2009, pp.1355-1361
10 Cinemeducation : A pilot student project using movies to help students learn medical professionalism Pityaratstian,N   Medical Teacher 31 (7), pp. e327-e332
11 Safety and tolerability of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without carebrovascular disease and vascular dementia in Thai patient Senanarong, V Thavichachart,N Journal of the Medical Association of Thailand = chotmaihet thangphaet 92 suppl 2, pp. S12-18
12 Posttraumatic stress disorder of the tsunami survivors in Thailand Thavichachart,N Tangwongchai,S
Worakul,P
Kanchanatawan,B  Journal of the Medical Association of Thailand 92(3), pp. 420-429
Suppapitiporn,S  
Roomruangwong,C  
13 Health-related quality of life in Thai Bipolar Disorder Kongsakon,R Kanchanatawan,B Journal of the Medical Association of Thailand 91(6),pp.913-918
14 Role of stress areas, stress severity, and stressful life events on the onset of depressive disorder : A case control study Lueboonthacatchai,P   Journal of the Medical Association of Thailand 92 (9) , pp. 1240-1249

 

*********************************************************************************************************************************

 

 

 

รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2551


ลำดับ ผลงานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
       
1 Topical 8-methoxypsoralen enhances the  therapeutic results of targeted narrowband ultraviolet B phototherapy for plaque-type psoriasis   ผศ.นพ.ชัยชนะ  นิ่มนวล Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology  22 (1), pp. 50-55
2 Subjective responses and cardiovascular effects of self-administered cocaine in cocaine-abusing men and women abusing men and women ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ             นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง Addiction Biology 13 (3-4), pp. 403-410
3 Interpopulation linkage disequilibrium patterns  of GABRA2 and GABRG1 genes at the GABA  cluster locus on human chromosome 4   อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง Genomics 91 (1), pp. 61-69
4 Family Functioning in Mental Illness : A study in Thai  Familied with Depressive Disorders and Schizophrenia  ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ  Journal of Family Psychotherapy ,19 (2) 2008: p 187-201
5 Clinical characteristics of ADHD in thai children ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ  Journal of the Medical Association of Thailand 91(12),pp.1894-1899
6 Sexual abuse in Thai children : A qualitative study ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ  Journal of the Medical Association of Thailand 91(12),pp.1894-1899
7 Assessment of psychopathological consequences in children at 3 years after tsunami disaster ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตนเสถียร Journal of the mMedical Association of Thailand = chotmaihet thangphaet 91 suppl 3, pp. S69-75


********************************************************************************************************************************

 

 

รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

ระดับนานาชาติในปีปฏิทิน 2550

 

ลำดับ ผลงานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
       
1 Family functioning in the families of psychiatric  patients: A comparison with nonclinical families  ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ Journal of the Medical Association of Thailand 89 (11), pp. 1946-1953
2 Antipsychotic-induced tardive movement disorders: A series of twelve cases   ศ.พญ.ดวงใจ กสานติกุล ,           รศ.พญ.บุรณี กาญจนถวัลย์ Journal of the Medical Association of Thailand 90 (1), pp. 188-194
3 Effects of psycho-educational program on  knowledge and attitude upon schizophrenia of of schizophrenic patients' caregivers  ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ Journal of the Medical Association 
4 Demographic changes and marker properties affect detection of human population differentiation   ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง BMC Genetics 8, art. no. 21
5 Effects of psycho-educational program on  รศ.พวงสร้อย วรกุล  
  knowledge and attitude upon schizophrenia of  ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ of Thailand 90 (6), pp. 1199-1204
  schizophrenic patients' caregivers   ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย  
6 Sequence variation and linkage disequilibrium in the GABA transporter-1 gene (SLC6A1) in five populations: Implications for pharmacogenetic  research   ผศ.นพ.สุขเจริญ  ตั้งวงษ์ไชย BMC Genetics 8, art. no. 71
7 Prevalence and psychosocial factors of anxiety and depression in breast cancer patients   ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย Journal of the Medical Association of Thailand 90 (10), pp. 2164-2174
8 Dopamine β-Hydroxylase Gene (DβH) - 1021C→T Influences Self-Reported Paranoia during Cocaine Self-Administration 

ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ          อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง

Biological Psychiatry 61 (11), pp. 1310-1313
9 Cognitive-behavioral intervention for young tsunami victims อ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร Journal of the Medical Association of Thailand 90 (3), pp. 518-523
10 Grief and interpersonal psychotherapy : principle and management ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย J Psychiatry Assoc Thailand 2006 ; 52[1] : 29-45


********************************************************************************************************************************

 

                  รายงานผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์

                                    ระดับนานาชาติ ในปีปฏิทิน 2549

 

ลำดับ ผลงานวิจัยเรื่อง ผู้วิจัย ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์
       
1 The effect of cinnamon cassia powder in type type 2 diabetes mellitus.  รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร Journal of the Medical Association of Thailand =  Chotmaihet thangphaet 89 Suppl 3, pp.   S200-205
2 Personality profiles of suicidal depressed patients. รศ.พญ.ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร         รศ.พวงสร้อย วรกุล Journal of the Medical Association Thailand = Chotmaihet  thangphaet 89 Suppl 3, pp. S206-212
3 Neuroleptic malignant syndrome: A review   and report of six cases   ศ.พญ.ดวงใจ กสานติกุล               รศ.พญ.บุรณี  กาญจนถวัลย์ Journal of the Medical Association of  Thailand 89 (12), pp. 2155-2160
4 Efficacy study of galantamine in possible Alzheimer's disease with or without cerebrovascular disease and vascular dementia in Thai patients: A slow-titration regimen   ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ International Journal of Clinical  Practice 60 (5), pp. 533-540
5 Validity of clock drawing test (CDT), scoring by Chula clock-drawing scoring system (CCSS) in screening dementia among  Thai elderly in community   รศ.พญ.บุรณี   กาญจนถวัลย์ Journal of the Medical Association of Thailand 89 (8), pp. 1150-1156
6 Quality of life and correlated health status and social support of schizophrenic patients' caregivers.   ผศ.นพ.พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย Journal of the Medical Association of  Thailand = Chotmaihet thangphaet 89  Suppl 3, pp. S13-19
7 A paradigm to investigate the regulation of cocaine self-administration in human cocaine users:  A randomized trial   อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง  ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ Psychopharmacology 185 (3), pp. 306-314
8 Self-reported paranoia during laboratory "binge" cocaine self-administration in humans   ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ          อ.นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง Pharmacology Biochemistry and Behavior 83 (2), pp. 249-256
9 Risk factors for cocaine-induced paranoia in cocaine-dependent sibling pairs   ผศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ Drug and Alcohol Dependence 84 (1), pp. 77-84
10 Impact of comorbid autism spectrum disorders  on stimulant response in children with attention  deficit hyperactivity disorder: A retrospective and prospective effectiveness study   อ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร Child: Care, Health and Development  32 (5), pp. 575-58
11 Family functioning in the families of  psychiatric patients : A comparison with nonclinical families ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ Journal of the Medical Association of Thailand 91(12),pp.1894-1899

 

 
ข่าวสารสำหรับนิสิตปัจจุบัน

โครงการศิลปะบำบัด
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Positive Psychology”
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง องค์ความรู้ ประสบการณ์ จากรุ่นสู่รุ่น สู่องค์กร แห่งการเรียนรู้
กิจกรรมนพลักษณ์
กิจกรรมการรู้จักและการพัฒนาศักยภาพตนเอง
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)
กิจกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปีการศึกษา 2560 (ภาคนอกเวลาราชการ)
วิทยานิพนธ์ article
LOGO article
ค่าย YGCCopyright © 2011 All Rights Reserved.
Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University BANGKOK 10330
Tel: (662) 256-4346, 256-4298